Приказна Италия – Загреб, Верона, Венеция и шопинг в Милано! 3 нощувки със закуски, транспорт, панорамна и пешеходна обиколка на Загреб

Варианти: Обща цена:
От 4 до 8 септември за един човек 195 лв.
spinner
Доплати остатъка към агенцията
От 19 до 23 септември за един човек 195 лв.
spinner
Доплати остатъка към агенцията
От 23 до 27 октомври за един човек 195 лв.
spinner
Доплати остатъка към агенцията
От 20 до 24 ноември за един човек 195 лв.
spinner
Доплати остатъка към агенцията
От 4 до 8 декември за един човек 195 лв.
spinner
Доплати остатъка към агенцията
От 18 до 22 декември за един човек 195 лв.
spinner
Доплати остатъка към агенцията

Описание

Разгледайте едни от най-красивите европейски градове Загреб, Верона, Венеция и не пропукскайте възможността да се отдадете на шопинг в Милано!

Условия по офертата

Цената включва:

 • 2 нощувки със закуски в хотел 3* в района на Верона
 • 1 нощувка със закуска в хотел 3* в района на Загреб
 • Транспорт с туристически автобус
 • Водач от агенцията
 • Панорамна и пешеходна обиколка на Загреб

Цената не включва:

 • Медицинска застраховка 2 лв./ ден до 65 и 3 лв./ ден над 65 г
 • Пътни такси 33 евро /заплащат се задължително/
 • Градска такса (city tax) – 1.50 евро на човек на нощувка в 3 звездни, 2 звездни хотели /задължителни/

Права и задължения на страните, визови услуги и застраховане

 • ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи Туристическото пътуване (ТП). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже пълно съдействие на ТУРОПЕРАТОРА, включително като представи необходимите документи за осъществяване на ТП
 • Лицето, подписало ДТП, представлява интересите на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, чиито имена фигурират в договора,като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага лицата да окажат съдействие за провеждане на ТП
 • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р. България
 • За всички туристи по програми, които включват страни нечленуващи в ЕС, е нeобходим задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването; За туристи над 14 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС – лична карта; За деца под 14 г. – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването; За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите- нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията
 • Договор за туристически пакет – сключва се при записване за определена програма, с която клиента е длъжен да се запознае предварително
 • За самолетните програми се издава поименен самолетен билет.
 • При неизпълнение на условията по т.4 – 7, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите
 • При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена
 • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 7 (седем) дни преди началната дата на пътуването.В тези случаи се скючва нов договор,като старият се анулира. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА административна такса в размер на 5 % от стойността на пътуването
 • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето
 • ТО не носи отговорност за категоризацията на хотелите в съответната държава 
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за промяна в работното време и цените на входните такси и билети за посещаваните по програмата туристическа обекти
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при настъпване на други обективни причини,които налагат това,като уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други подобни
 • При желание от страна на възложителя да ползва предни места в автобуса (1-2ри ред) е необходимо доплащане от 14,50 лв./човек
 • По правило настаняването в хотелите се извършва след 14 ч. в деня на пристигане, а освобождаването на хотелските стаи се извършва до 12 ч. в деня на заминаването. Когато е упоменато/предплатено друго,часовете се конкретизират в съответната програма
 • За изчезването на ценни вещи, пари и други предмети от хотелските стаи ” Еко Тур Къмпани” ООД не носи отговорност. В такива случаи туристите е необходимо да предявят претенциите си на място към съответните лица
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени хотелът с друг от същата или по-висока категория, когато обективни обстоятелства налагат това
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност само за услуги закупени от него или от негов представител
 • Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма, е ЗАД „Алианц България “ със Застрахователна полица номер 13160183150000001 до 24.03.2019 г. и „ЗД ЕВРОИНС“ АД със застрахователна полица номер № 03700100001931 от 24.03.2019 г..- 23.03.2020 г. с адрес на управление гр. София, ул.„Софийски герой” № 3, вх Б, ет.1,офис21
 • Информация за сключената задължителна затраховка“Медицински разходи при болест и злополука на туриста”за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица или в офиса на ТУРОПЕРАТОРА
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени, прекрати или увеличи продължителността на ТП, при възникване на форсмажорни обстоятелства или явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения,като стачки,военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др.
 • При непристойно поведение от страна на туристите по време на пътуването, което пречи на останалите туристи и на нормалното провеждане на програмата, туроператорът има право да анулира пътуването на съответния турист с такова поведение без да дължи неустойки по сключения договор
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в последователноста на програмата
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ не компенсира стойността на услугите, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е могъл, но не се е възползвал
 • Представителите на ”Еко Тур Къмпани” ООД, които Ви придружават, не са лицензирани екскурзоводи. Техните ангажименти са организационни – да следят за изпълнението на програмата от страна на нашите партньори, да решават съвместно с тях възникнали проблемни казуси и да улесняват комуникацията и координацията между Вас- нашите туристи и представителите на фирмата партньор
 • Посочените телефони са за спешни случаи и следва да бъдат ползвани само за такива
 • ”Еко Тур Къмпани” ООД” предлага застраховка“Медицинска помощ при пътуване в чужбина” с начално покритие 2000 евро към ЗК “Уника”. За по-високо покритие се доплаща съответната сума. Застраховката е задължителна според Закона за туризма, като може да се застраховате в агенцията или да изпратите валидна застрахователна полица, сключена с желана от Вас застрахователна компания, до 7 дни преди отпътуване

Доплащания:

 • Панорамна и пешеходна обиколка на Верона – 15 евро
 • Корабче за Венеция от Пунта Сабионе (двупосочен билет) checkpoint- 28 евро
 • Екскурзия до Милано и Лаго ди Гарда- 28 евро (при минимум 25 туриста)
 • Разходи от личен характер и музейни такси

Допълнителна информация:

 • Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40 туриста
 • Крайният срок за уведомяване, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се анулира на основание, че не е събран минималния брой туристи се спазва както е в ЗТ:    20 дни преди започване на изпълнението на туристичеркия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни; 7 дни преди започване на изпълнението на туристичеркия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни; 48 часа преди започване на изпълнението на туристичеркия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни

Начин на закупуване и използване на ваучер:

 • Ваучерът е валиден за една от следните дати: 24.07.2019 г.; 14.08.2019 г.; 04.09.2019 г.; 19.09.2019 г.; 23.10.2019 г.; 20.11.2019 г.; 04.12.2019 г. или 18.12.2019 г.
 • Начин на плащане: Първоначално при записване се заплаща капаро в размер на 10%, като останалата сума се доплаща в брой или по банков път към агенцията
 • Моля, проверете за свободни места преди да закупите ваучера на тел. 0887 330 877 или изпратете запитване на имейл: info@samosega.com
 • Запитването за свободни места не е резервация
 • След като извършите плащане в срок до 3 дни трябва да се свържете с агенцията, за да сключите договор на посочените във ваучера телефон или имейл. Контактните данни може да намерите и във Вашият профил  „Моите ваучери“ в страницата Samosega.com
 • Необходимо е да разпечатате, носите или покажете  ваучера или неговият номер и секретен код в агенцията
 • Закупувайки ваучер по офертата, Вие ползвате отстъпка на по-ниска цена
 • От промоционалната цена на предлаганата услуга можете да се възползвате единствено и само, чрез закупуване на ваучер от сайта Samosega.com, в противен случай не носим отговорност

Предоставено на промоционална цена от: „ЕКО ТУР КЪМПАНИ“ 

Адрес: гр. София, ул. Хан Аспарух 48
Телефон за връзка: 0882 414 070
Работно време: Понеделник – Петък 10:00-18:00 часа

Допълнителна информация

Ден 1

6:00 ч. – отпътуване от площад Ал. Невски, София. Пристигане в Загреб привечер. Туристическа програма – площад Бан Йосип Йелачич, посещение на катедралата, известна с неоготическите си камбанарии и съкровищница, църквата Сан Марко, Театъра на Загреб, Парламента, Кървави мост и др. Нощувка.

Ден 2

Закуска. Отпътуване за Верона. Пристигане и разходка – къщата на Ромео и Жулиета, амфитеатъра Арена ди Верона, площад Ебре, площад Бра. Нощувка в района на Верона.

Ден 3

Закуска. Свободно време във Верона или по желание отпътуване за Милано. По желание (срещу допълнително заплащане) разглеждане на езерото Гарда. Пристигане в Милано. Туристическа обиколкa на града – Пиаца дел Дуомо с огромната катедрала в неоготически стил Дуомо, Ла Скала – един от най-престижните световни оперни театри, замъка Сфорцеско, музея на Науката и техниката, разходка по улица Монтенаполеоне и нейните разклонения за търговия на дребно с най-модните стоки, покритата галерия на Виктор Емануил II във форма на кръст с остъклени тавани, където се намират най-известните магазини – намаления от 30% до 70% на известни марки дрехи. Свободно време. Към 18:30 ч. отпътуване за Верона. Нощувка.

Ден 4

Закуска. Отпътуване за Пунта Сабиони, откъдето с корабче отпътуване за Венеция. Пешеходна разходка с разглеждане на площад Сан Марко, Камбанарията, Двореца на дожите (отвън), едноименната Катедрала, Моста на въздишките. Свободно време. Около 19:00 ч. отпътуване за България. Тръгване от Пунта Сабионе.

Ден 5

Пристигане в София на площад Ал. Невски около обяд.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Приказна Италия – Загреб, Верона, Венеция и шопинг в Милано! 3 нощувки със закуски, транспорт, панорамна и пешеходна обиколка на Загреб“